Overkapping Apeldoorn

Ontwerp en bouw van de overkapping

In samenwerking met de eigenaar is het ontwerp en uitvoer van deze overkapping tot stand gekomen.In 3d is een ontwerp uitgewerkt welke vervolgens gerealiseerd is. 
In deze situatie werd rekening gehouden met de aansluiting op het reeds bestaande pannendak van de garage.